8/5/19. Bán 8 đồng hồ Vai Bò để bàn cổ Châu Âu (Đức – Pháp) . Toàn 0947350055-09421873731) Mymt – Citizen Nhật chính hãng. Máy pin. Quả lắc. Võ sơn mài. Size rộng 25cmx cao 35cm. Giá 1,2 triệu

2) BecNa – Liên xô. Máy lên cót (cót tuần). Mặt 18cm, rộng 40cm, cao 20cm. Giá (đã bán)

3) Vitettl – Pháp. Máy lên cót tuần, chạy balance 3 lỗ – 5 gong, 5 búa, chơi westminster điểm 4 lần/giờ. Mặt 18cm, rộng 70cm, cao 24cm. Giá (đã bán)

4) Westminster clock – Đức. Máy lên cót tuần, chạy balance 3 lỗ – 5 gong, 5 búa, chơi westminster điểm 4 lần/giờ. Bốn chân quỳ bằng đồng, cổ điển. Mặt 19cm, rộng 72cm, cao 22cm. Giá (đã bán)

5) westminster – Đức. Máy lên cót tuần, chạy lắc. 3 lỗ – 5 gong, 5 búa, chơi westminster điểm 4 lần/giờ. Mặt 19cm, rộng 72cm, cao 24cm. (đã bán)

6) Boels Lingero –  Đức. Máy lên cót tuần, chạy lắc. 3 lỗ – 5 gong, 5 búa, chơi westminster điểm 4 lần/giờ. Mặt 20cm, rộng 62cm, cao 24cm. Giá (đã bán)

7) Charleta – Đức. Máy lên cót tuần, chạy lắc. 3 lỗ – 4 gong, 4 búa, chơi westminster điểm 4 lần/giờ. Âm rất vang, ấm. Mặt 20cm, rộng 76cm, cao 25cm. Giá (đã bán)

8) Master – Đức. Máy lên cót tuần, chạy lắc. 3 lỗ – 5 gong, 5 búa, chơi westminster điểm 4 lần/giờ. Mặt 19cm, rộng 79cm, cao 25cm. Giá (đã bán)

Chi tiết liên hệ 0942187373 – 0947350055.

Nguồn: https://2thegioi.com

Xem thêm bài viết khác: https://2thegioi.com/kinh-doanh

  • Tại sao kg nghe điện thoại. Kg síp hàng cHo tôi .

    HồngQuân Trần May 26, 2020 8:30 pm Reply
  • Sip cod hay chuyển khoản vậy anh

    Hien Nguyen May 26, 2020 8:30 pm Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *