Bỏ biên chế giáo viên: Hiệu trưởng khác gì “ông vua con” | ANTVANTV | Bỏ biên chế giáo viên: Hiệu trưởng khác gì “ông vua con”.
Nhiều giáo viên lo lắng, chuyển sang chế độ hợp đồng quyền lợi của họ không được đảm bảo, nhất là khi hiệu trưởng lộng quyền như những “ông vua con”.
Nguồn ANTV.

Nguồn:https://2thegioi.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *