Bộ sưu tập đồng hồ replica | Watch collection August 2018Đây là video đầu tiên của mình. Mình hướng đến làm review cho các đồng hồ mình có. Các bạn ủng hộ và subcribe mình nhé!

Trong clip, mình nói nhầm Nautilus thành Aquanaut, xin các bạn thông cảm.

Nguồn:https://2thegioi.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *