CÁCH CHÈN THÊM CỘT, DÒNG TRONG EXCEL/ TRANTHUY CHANNELCác bạn thân mên!
Trong quá trình thêm các dữ liệu vào trong bảng tính Excel, các bạn cần thêm dòng hay thêm cột khi cần thiết để thêm dữ liệu. Với những bạn đã thành thạo thì việc này rất đơn giản, nhưng với những bạn mới tìm hiểu về Excel chắc còn chưa biết rõ. Trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thêm, bớt một hoặc nhiều dòng hay một hoặc nhiều cột trong bảng tính excel để các bạn có thể thực hiện công việc của mình một cách nhanh nhất khi làm việc với Excel.
Chúc các bạn thành công!

Gmail: tranvanthuyhy@mail.com

Nguồn:https://2thegioi.com/

  • Các bạn thân mên!

    Trong quá trình thêm các dữ liệu vào trong bảng tính Excel, các bạn cần thêm dòng hay thêm cột khi cần thiết để thêm dữ liệu. Với những bạn đã thành thạo thì việc này rất đơn giản, nhưng với những bạn mới tìm hiểu về Excel chắc còn chưa biết rõ. Trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thêm, bớt một hoặc nhiều dòng hay một hoặc nhiều cột trong bảng tính excel để các bạn có thể thực hiện công việc của mình một cách nhanh nhất khi làm việc với Excel.

    Chúc các bạn thành công!

    TRANTHUY CHANNEL February 29, 2020 6:10 am Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *