Cách chia ổ cứng và gộp ổ cứng trên Win không bị mất dữ liệu– Hướng dẫn cách chia ổ cứng trên windows 7/8.1/10 an toàn nhất mà không bị mất dữ liệu.
– Hướng dẫn gộp ổ cứng trên win 7/8.1/10 không làm mất dữ liệu. Đây là video hướng dẫn phân vùng ổ cứng HDD ngay trên windows mà không cần dùng đến phần mềm, rất an toàn đảm bảo dữ liệu không bị mất.

– Xem thêm Đặt mật khẩu cho máy tính Windows 10:
– Cài Tiếng Việt cho Windows 10:

Nguồn:https://2thegioi.com/

  • thanks ad

    Sang Lv February 22, 2020 2:18 pm Reply
  • mình cũng làm theo mà sao k đc.nó mắc ở phần shrink volume.nhấn vô nhập phần 20000 giống bạn rồi mà k ấn đc chữ shrink.chỉ mình với

    Cụ Tổ February 22, 2020 2:18 pm Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *