Cách chia sẻ máy in trên Windows 8Video này hướng dẫn bạn cách chia sẻ máy in trên Windows 8 với các máy tính khác cùng mạng nội bộ.

Nếu bạn đang sử dụng Windows 8 và cài đặt một máy in trên máy này thì việc chia sẻ máy in cho các máy tính khác cùng mạng nội bộ thì việc thực hiện tương đối dễ dàng. Các bạn xem video để biết cách chia sẻ máy in với các máy tính khác nhé.

Nguồn:https://2thegioi.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *