CÁCH GỬI THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH * THÔNG TƯ 133*Để gửi thuyết minh Báo cáo tài chính (BCTC) thì bạn phải gửi BCTC trước. Sau đó, bạn vào tra cứu BCTC vừa gửi, bạn gửi kèm phụ lục Thuyết minh (fiel…

Nguồn:https://2thegioi.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *