Cách lấy tất cả ảnh trong 1 album trên facebook về blog, websiteCách lấy tất cả ảnh trong 1 album trên facebook về blog, website
Hướng dẫn dùng Plugin Facebook Photo Fetcher

Đây là cú pháp chính: FBGallery2 1234567890123456789/FBGallery2

Phần số này chính là mã của album cần đăng 1234567890123456789

Giờ dễ hiểu thì cú pháp như sau: FBGallery2 mã-cần-đăng /FBGallery2

Vậy mã lấy như thế nào?

Ta quay lại Facebook:
10152392481814651 Đây là mã ta cần
Để ý sẽ thấy: Sau a. và trước .

a.10152392481814651.1073741865. 10152392481814651

Ta thay vào code:
FBGallery2 10152392481814651 FBGallery2

Và Post thử:

1. Chuyern sang chế độ soạn thảo Text
2. Coppy mã code đã soạn được
3. Ấn Publish (Sẽ sinh ra 1 đống code)
4. Ấn update là xong (có thể ấn vào trình soạn thảo Visual để xem kết quả)

Nguồn: https://2thegioi.com

Xem thêm bài viết khác: https://2thegioi.com/giai-tri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *