Cách phân vùng, chia và gộp ổ cứng không cần phần mềm trên Windows 7, 8Hướng dẫn phân vùng, chia và gộp ổ cứng không cần sử dụng phần mềm. Bạn có thể tách 1 ổ đĩa thành nhiều ổ đĩa, gộp 2 ổ đĩa với nhau.

Nguồn: Blog Tin Học
———————————————–

ITC TODAY trang thông tin công nghệ, cập nhật các thông tin mới nhất về công nghệ: điện thoại, máy tính, thủ thuật IT…
Website:
Email: info@itctoday.com
Facebook:
Google:
Twitter:

Nguồn:https://2thegioi.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *