Cách viết chữ in đậm in nghiêng trên Facebook 2019 | Lucid GenBài viết:

Cách viết chữ đậm nghiêng trên Facebook đơn giản nhất 2019. Đăng status độc đáo lạ mắt. 100% ai cũng làm được khi xem bài viết.

Hướng dẫn viết chữ in đậm chữ in nghiêng trên Facebook đơn giản nhất. Đăng status độc đáo lạ mắt. 100% ai cũng làm được khi xem bài viết

Viết chữ in đậm và in nghiêng trên Facebook sẽ giúp cho status của bạn trở nên độc đáo, lạ mắt. Gần đây cũng có trào lưu của các bạn trẻ là troll bạn bè bằng những câu in đậm hoặc in nghiêng trong bình luận kiểu như “Bình luận này vị ẩn vì …” khiến nhiều người tưởng đó là thông báo từ Facebook thật vì rất giống.

Các bạn cũng biết, Facebook mặc định không cho chúng ta soạn được kiểu chữ in đậm và in nghiêng. Nhưng chúng ta vẫn có cách để làm điều này. Cùng xem hướng dẫn cách viết chữ in đậm và in nghiêng trên Facebook nhé.

#VietChuInDam #VietChuInNghieng #ChuInDamFacebook

Nguồn: https://2thegioi.com

Xem thêm bài viết khác: https://2thegioi.com/giai-tri

  • Mờ căm

    BÉ BÉ April 22, 2020 5:42 am Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *