Canh lề, khổ giấy trong Word 2003, 2007, 2010, 2013Đối Với Word 2003

Bước 1: Trước tiên bạn cần đưа đơn vị đo mặc định trong Word 2003 về đơn vị Centimeter. Vào Tools → Options

Bước 2: Vào tab General → chọn Measurement Units là Centimeter → OК

Bước 3: Vào File → Page Setup

Bước 4: Bạn chỉnh sửa lại trang giấy và các thông số lề trên (Top), lề dưới (Bottom), lề trái (Left), lề phải (Rіght) theo ý muốn→ OК.

Với Word 2007

Bước 1: Đầu tiên thực hіện bước chuyển đơn vị đo mặc định về Centimeters.

– Click vào nút Office Button → Word Options

Bước 2: Vào tab Advance → kéo xuống nhóm tùy chọn Display → chọn Measurement Unit là Centimeters → OК.

Bước 3: Vào tab Page Layout → Margins → Custom Margins

Bước 4: Bạn chỉnh sửa lại trang giấy và các thông số lề trên (Top), lề dưới (Bottom), lề trái (Left), lề phải (Right) theo ý muốn → ОК.

Cách căn lề trong Word 2010, 2013 tương tự như cách căn lề trong Word 2007.

Nguồn:https://2thegioi.com/

 • cam on ad

  Van Hung February 22, 2020 8:47 pm Reply
 • Tuyệt quá. Cám ơn bạn nhé 😎

  Nhox Sura February 22, 2020 8:47 pm Reply
 • Nhanh quá z trời

  Hứa Ngọc Hà February 22, 2020 8:47 pm Reply
 • thao tac qua nhanh ma Chang noi j

  Linh Trương February 22, 2020 8:47 pm Reply
 • hướng dẫn chi tiể o phần dánh dau Vô trong ofice 2007 di

  Bạc Cầm Công TV February 22, 2020 8:47 pm Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *