Cat, Copy, Peste trên macbook. tổ hợp phím cắt dán copy trên macbook.Cat, Copy, Peste trên macbook. tổ hợp phím cắt dán copy trên macbook. tìm trên mạng mãi mà không tìm được cách thực hiện mấy thao tác đơn giản này hix

Nguồn:https://2thegioi.com/

  • hi may quá giờ làm được rồi

    DU HỌC TOP VIỆT March 22, 2020 12:06 am Reply
  • cắt dán trong word excell thì vẫn dùng tổ hợp phím commad + X hoặc C nhé

    DU HỌC TOP VIỆT March 22, 2020 12:06 am Reply
  • ok

    Nhật ký của cha March 22, 2020 12:06 am Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *