Chấm Nối Chấm 2015: 26.6: Đức Giê-su Chữa Lành Người PhongTHỨ SÁU 26.06 – Tuần XII Thường Niên
St 17:1.9-10.15-22; Mt 8:1-4

Khi Đức Giê-su ở trên núi xuống, đám đông lũ lượt đi theo Người. Bỗng có một người mắc bệnh phong tiến lại, bái lạy Người và nói: “Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch.” Người giơ tay đụng vào anh ta và bảo: “Tôi muốn, anh hãy được sạch.” Lập tức, anh được sạch bệnh phong.

ĐỨC GIÊSU CHỮA NGƯỜI PHONG

Một nữ tu bước lên xe khách và được hỏi đi đâu. Chị trả lời: Xin cho tôi xuống trại cùi ở cuối đường. Mọi người nhìn chị với con mắt e ngại và cảm thương. Chị không nói gì, nhẹ nhàng ngồi xuống và lần hạt.

Thời Đức Giêsu, người Do Thái quan niệm bệnh tật, đặc biệt bệnh phong, là hình phạt của Thiên Chúa dành cho kẻ phạm tội trọng. Thế nên khi bị bệnh, người phong không những chịu đau đớn về thể xác mà còn cả một nỗi đau lớn về tinh thần.

Khi chữa lành người phong, Đức Giêsu muốn chứng tỏ rằng Thiên Chúa vẫn luôn yêu thương con người dù cho họ là ai hay mắc bệnh tật gì. Công việc này đã được rất nhiều người tiếp tục thực hiện để chăm sóc cho người phong trên khắp thế giới. Đó là những bàn tay săn sóc, những lời an ủi, động viên… Tất cả là để khẳng định rằng Thiên Chúa luôn yêu thương những người đau khổ.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con có một trái tim yêu thương như Chúa để chúng con có thể nâng đỡ tất cả mọi người, nhất là những ai đang bị đau khổ. A-men.

Nguồn: https://2thegioi.com

Xem thêm bài viết khác: https://2thegioi.com/suc-khoe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *