Chặn thư quảng cáo trên GmailGmail là dịch vụ thư điện tử phổ biến nhất trên Thế giới hiện nay. Chính vì vậy, đây cũng là cách mà rất nhiều hãng, doanh nghiệp sử dụng để quảng cáo sản phẩm của mình, điều đó cũng đồng nghĩa với việc người dùng sẽ nhận được cả tá thư rác trong tài khoản Google của mình.

Nguồn:https://2thegioi.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *