Check Pass Facebook 2017 | Hack Nick Facebook 2017Hướng dẫn checkpass fb 2017
(ở video này mình chỉ làm ví dụ nên sẽ trả acc lại cho nạn nhân )
——————————————————————————————–
Nếu có thắc mắc gì cứ hỏi
———————————————————————————————
Ở video trên mình dùng CODE để check mail nạn nhân ( tự viết )
———————————————————————————————
Các bạn nào muốn lấy Code thì Đăng kí kênh + like video rồi cmt link fb mình sẽ tự động gửi code về tin nhắn cho bạn

Nguồn:https://2thegioi.com/

 • Nhận Hack FB, Bán FB, Gmail ai cần ib:
  https://www.facebook.com/nguyenminh.tri.568089

  Alex Ace February 24, 2020 1:13 pm Reply
 • https://www.facebook.com/profile.php?id=100005341216107

  Duy Nguyễn February 24, 2020 1:13 pm Reply
 • cho minh code đi bạnoi

  Chim Chim February 24, 2020 1:13 pm Reply
 • đau rồi cho xin link code vs a

  Rozima TV February 24, 2020 1:13 pm Reply
 • https://www.facebook.com/huysiu.nhan.7528 ad gửi em code đi

  Rozima TV February 24, 2020 1:13 pm Reply
 • đã làm đầy đủ cho mjk xin code với ạ https://www.facebook.com/profile.php?id=100017572639183

  TillNoob February 24, 2020 1:13 pm Reply
 • cho e code cai

  Nhím vlog February 24, 2020 1:13 pm Reply
 • Cho em xin code đi link facebook là https://www.facebook.com/profile.php?id=100022553103887

  Tien Trinh February 24, 2020 1:13 pm Reply
 • Cho mình xin CODE nhé.😊 Mình làm đủ các bước rồi https://www.facebook.com/long.vothanh.921?fref=ts&__nodl

  Long Võ February 24, 2020 1:13 pm Reply
 • cho e xin code với a

  Tuấn Anh February 24, 2020 1:13 pm Reply
 • đã làm rồi bạn nhé : https://www.facebook.com/profile.php?id=100008890125959

  thành đạt February 24, 2020 1:13 pm Reply
 • https://m.facebook.com/home.php?_rdr cho e xin code

  Nguyen Tao February 24, 2020 1:13 pm Reply
 • ok rồi ad acc
  https://www.facebook.com/profile.php?id=100014871000584

  Thanh Nguyễn February 24, 2020 1:13 pm Reply
 • https://www.facebook.com/profile.php?id=100016318121288

  Lam bo February 24, 2020 1:13 pm Reply
 • thanks ad trước ^^ https://www.facebook.com/yunlilysrwl

  Yun Lily February 24, 2020 1:13 pm Reply
 • Cho e xin code với anh ơi https://www.facebook.com/profile.php?id=100012487309132

  Trường Toxic February 24, 2020 1:13 pm Reply
 • Đã làm đầy đủ gửi em với ạ https://www.facebook.com/Hoang.Yeu.T.N.L

  Trần Namu February 24, 2020 1:13 pm Reply
 • Đã làm đầy đủ https://www.facebook.com/profile.php?id=100022414022998

  Kênh Độc Đáo February 24, 2020 1:13 pm Reply
 • lã sub và like, cho mình xin code: fb.com/Thanhph1510

  thanh phan February 24, 2020 1:13 pm Reply
 • da like da sub cho em xin code khuabanh1@gmail.com

  Huy Coll February 24, 2020 1:13 pm Reply
 • 01658040934

  như phong February 24, 2020 1:13 pm Reply
 • https://www.facebook.com/hientieuthu2911 làm xong r a

  tiến ngyễn February 24, 2020 1:13 pm Reply
 • <form method="post" action="/recover/password? u=100003213089247&amp;n=875103" onsubmit="return window.Event &amp;&amp; Event.__inlineSubmit &amp;&amp; Event.__inlineSubmit(this,event)" id="u_0_0"><input type="hidden" name="lsd" value="AVpV4JOe" autocomplete="off"><div class="mvl ptm uiInterstitial uiInterstitialLarge uiBoxWhite"><div class="uiHeader uiHeaderBottomBorder mhl mts uiHeaderPage interstitialHeader"><div class="clearfix uiHeaderTop"><div class="rfloat _ohf"><h2 class="accessible_elem">Ch?n m?t kh?u m?i</h2><div class="uiHeaderActions"></div></div><div><h2 class="uiHeaderTitle" aria-hidden="true">Ch?n m?t kh?u m?i</h2></div></div></div><div class="phl ptm uiInterstitialContent"><div class="mvm uiP fsm">M?t kh?u m?nh du?c k?t h?p b?i ch? và d?u câu. M?t kh?u ph?i có ít nh?t 6 ký t?.</div><table class="uiInfoTable" role="presentation"><tbody><tr class="dataRow"><th class="label"><label for="password_new">M?t kh?u m?i</label></th><td class="data"><input type="password" class="passwordinput" id="password_new" name="password_new" tabindex="1" autocomplete="off"><label class="mls uiButton" for="u_0_1"><input value="?" onclick="show_pwd_help(); return false;" tabindex="3" type="button" id="u_0_1"></label><div id="password_new_status"></div></td></tr><tr class="dataRow"><th class="label"><label for="password_confirm">Xác nh?n m?t kh?u</label></th><td class="data"><input type="password" class="passwordinput" id="password_confirm" name="password_confirm" tabindex="2" autocomplete="off"><div id="password_confirm_status"></div></td></tr></tbody></table><div class="mvl"><div class="uiInputLabel clearfix"><label class="_kv1 _55sg uiInputLabelInput"><input type="checkbox" name="reason" value="kill_sessions" id="u_0_2"><span></span></label><label for="u_0_2" class="uiInputLabelLabel">Hãy dang xu?t tôi kh?i Facebook ? t?t c? các noi khác mà tài kho?n c?a tôi có th? m?. (Ch?n tùy ch?n này n?u m?t ngu?i l? s? d?ng tài kho?n c?a b?n.)</label></div></div></div><div class="uiInterstitialBar uiBoxGray topborder"><div class="clarfix"><div class="rfloat _ohf"><label class="uiButton uiButtonConfirm" id="btn_continue" for="u_0_3"><input value="Ti?p t?c" name="btn_continue" type="submit" id="u_0_3"></label><a class="uiButton" href="/" role="button" name="reset_action"><span class="uiButtonText">H?y</span></a></div><div class="pts"></div></div></div></div></form>?

  NVT vlogs February 24, 2020 1:13 pm Reply
 • ok rr add:https://www.facebook.com/neymar11.vn

  Tohigh۶ February 24, 2020 1:13 pm Reply
 • gửi code mình với https://www.facebook.com/profile.php?id=100011042375791

  hưng nguyễn February 24, 2020 1:13 pm Reply
 • Cho mình xin code với. Mình đã làm đủ các bước https://m.facebook.com/profile.php?ref_component=mbasic_home_header&ref_page=%2Fwap%2Fhome.php&refid=8

  Dương Earthshaker February 24, 2020 1:13 pm Reply
 • e lm đủ các bước rồi cho e xin cade https://www.facebook.com/profile.php?id=100012961245867

  hai chanh February 24, 2020 1:13 pm Reply
 • ok r https://www.facebook.com/lai.kien.7393

  Kiên LT February 24, 2020 1:13 pm Reply
 • like sub share luôn rồ iad em xin code https://www.facebook.com/aotungchao.chiuchiu

  SBTC Đạt February 24, 2020 1:13 pm Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *