Chèn thêm hoặc xóa dòng để thêm đầu việc, thêm dòng nhập khối lượng trong file dự toánCó nhiều cách để chèn thêm dòng hoặc xóa đi:
– Dùng phím tắt: Shift+Space để đánh dấu dòng, Ctrl+Shift và + để chèn thêm
– Kích chọn dòng rồi chèn dòng bằng lệnh Insert trên menu chuột phải
– Dùng lệnh Chèn dòng của Dự toán GXD 10

Đăng ký học hãy liên hệ MsThu An 0975.381.900.
– Đo bóc khối lượng, lập dự toán;
– Kỹ sư định giá;
– Lập giá dự thầu, thực hành phần mềm Đấu thầu GXD:
– Lập hồ sơ nghiệm thu, thực hành phần mềm QLCL GXD;
– Thanh toán khối lượng hoàn thành, quyết toán hợp đồng A-B, thực hành rhần mềm Thanh quyết toán (rất hay)
– Quản lý dự án…

Nguồn:https://2thegioi.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *