Chia cột số lượng thành cột thực xuất, thực nhậpKhai báo 7 column

table-row 1 sẽ khai báo 6 table-cell
1,2,3,6,7 có rowspan = 2
cột 4 sẽ có columnspan = 2

Thiết kế xong hàng đầu tiên

table-row 2 sẽ khai báo 2 table-cell thực xuất và thực nhập
2 cell này không gộp hàng hay gộp cột. Để bình thường.

Hoàn thành được header của bảng hàng hóa theo đúng chuẩn giống như excel

Tiếp theo đến dòng số thứ tự

Tiếp đến các dòng hàng hóa có dữ liệu

Lấy cột Ghi chú của hàng hóa để nhập liệu cho thực nhập

Tiếp đến các dòng hàng hóa trắng trong template Loop

Thêm số lượng column đủ như đã khai báo

Tiếp theo thay đổi số lượng các cột cho phần tổng hợp của hóa đơn

Tổng column của bảng hàng hóa là 7, mọi người ghi nhớ con số để chia cân đối dễ nhìn

Như vậy ta đã thực hiện khai báo mergel cell thành công đối với bản pdf

Ta sẽ chuyển sang làm file invoice.xsl theo đúng các bước khai báo như trên

Theo đúng các bước làm tuần tự như trên ta đã làm xong file invoice.xsl

Nguồn: https://2thegioi.com

Xem thêm bài viết khác: https://2thegioi.com/cong-nghe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *