Chứng từ khỏi bệnh PakinsonDì Thủy đã được khỏi rung tay sau khi chữa trị bằng bấm huyệt và Thiên khí năng tại Adelaide 02-2014 do Đứu Ôn Giuse Hoàng Minh Thắng Hướng dẫn
uploap by Thu hiền Email:haotamhien@gmail.com

Nguồn:https://2thegioi.com/

  • Nếu có thể được, xin người chủ kênh youtube nầy cung cấp thêm nhiều chi tiết về cách chửa bệnh để người xem được hiểu nhiều hơn. "Thiên Khí Năng" là gì vậy? Hoặc là cho biết tên website để người đọc được đọc thêm nhiều về tin nầy.

    tthai586 February 24, 2020 5:50 pm Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *