Cơ chế gây bệnh của virus PEDPED (Porcine Epidemic Diarrhoea PED) – Virus gây bệnh tiêu chảy cấp trên heo.
VietDVM giới thiệu video cơ chế gây bệnh PED.
Xem thêm:

Nguồn:https://2thegioi.com/

  • làm sao để tải videp về ạ

    nhung kim February 21, 2020 7:05 am Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *