Đà Nẵng: Cách ly người tiếp xúc với du khách nhiễm Covid-19 | VTC NowVTC Now | UBND TP Đà Nẵng ra quyết định cách ly toàn bộ những người có tiếp xúc với 2 du khách Anh nhiễm Covid-19 trên chuyến bay VN0054.

——————————
📱 VTC Now trên iOS:
📱 VTC Now trên Android:
💻 VTC Now trên YouTube:
💻 VTC Now trên Facebook:
💻 VTC Now trên Lotus:

Nguồn:https://2thegioi.com/

  • Toang

    Mỹ xuyên March 24, 2020 3:18 pm Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *