ĐỒ THƠ của Đức BỔN SƯ Núi Tượng | Tứ Ân Hiếu Nghĩa | ĐGV: Phan Thị TuaNam-mô Tây-Phương Cực-Lạc thế giới Đại-từ Đại-bi phổ độ chúng-sanh A-Di-Đà-Phật.

Nam-mô nhứt nguyện cầu: Thiên-Hoàng, Địa-Hoàng, Nhơn-Hoàng, Liên-Hoa hải-hội, thượng Phật từ-bi, Phật-vương độ chúng, thế-giới bình-an.

Nam-mô nhị nguyện cầu: Cửu-huyền Thất-tổ Tịnh-độ siêu-sanh.

Nam-mô tam nguyện cầu: Phụ-mẫu tại đường tăng long phước thọ, phụ-mẫu quá khứ trực vãng Tây-phương.

Nam-mô tứ nguyện cầu: Bá-tánh vạn dân từ-tâm bác-ái, giải-thoát mê-ly.

Nam-mô ngũ nguyện cầu: Phật-Tổ, Phật Thầy từ-bi xá tội đệ-tử tiêu tai tịnh sự, trí-huệ thông-minh, giai đắc đạo quả.

Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật.

Nguồn: https://2thegioi.com

Xem thêm bài viết khác: https://2thegioi.com/kinh-doanh

 • Chuyển Luân Bát Qúai Núi nổ đất sup ,Thất tịch đê mê ,Đúng phân kỳ loạn lạc,trê Trời có mây Ngũ Sắc bao trùm.Đó là ngày Phật Tiên lập hội.Qua ngày ấy rồi giậc giả tứ phương.Giậc Âu Châu và giậc Thổ kéo dài 3 năm 6 thánng.Rồi chết vì nạn Âm dịch.Trên Trời sấm chớp bủa giăng …….. mây đen mịt mịt,yêu tinh rên rỉ…….quỉ thần còn phải hãi kinh,rồi đến 7 ngày 7 đêm không có ánh mặt Trời,mặt Trăng.Trời đất âm u , khí lạnh thấu xương , kẻ ác đức điều ngã lăn, mê man bất tỉnh, rồi tan ra huyết,……………………..Rồi đây sẽ tới.Bảy ngày đêm bặt lối Trời Trăng.Bầu Trời sấm chớp nổ vang.Khắp trong thiên hạ mê man lạnh lùng

  Tran Duoc April 14, 2020 5:15 pm Reply
 • Đảo Phú Quốc sụp mất, Núi Bà Đen sụp phân nữa , Núi Tượng sụp mất , Núi Tô cũng sụp mất , Núi Cấm nổ tung

  Tran Duoc April 14, 2020 5:15 pm Reply
 • Bó tay

  aq the April 14, 2020 5:15 pm Reply
 • Nam mô a di đà phật

  Nhi Trần April 14, 2020 5:15 pm Reply
 • Nam mô Tam thiên Thượng đế Vô cực Đại Thiên Tôn
  Nam mô A đi Đà Phật
  Tạ ơn các ngài.
  Tạ ơn Đức bổn sư Ngô Lợi đã tiết lộ đồ thư
  Tạ ơn Quí đạo đã lập và công bố video này

  Thai Binh Nguyen hoang April 14, 2020 5:15 pm Reply
 • Nhìn hô sơ 🙁 hiểu

  Minh VAN April 14, 2020 5:15 pm Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *