Hình Học 11 – Chương 2 – Bài 4-6 Ôn tậpHình Học 11
Tác giả: Nhiều tác giả
Nhà xuất bản: GIÁO DỤC -2006
Người đọc: Tuấn Ngọc
Xem toàn bộ:
Ebook.chm:
—————————-
Sơ lược sách:
Chương I: ĐẠI CƯƠNG VỀ ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG
Bài 1: Các khái niệm mở đầu
Bài 2: Các tiên đề của hình học không gian
Bài 3: Hình chóp
BÀI TẬP ÔN CHƯƠNG I
Chương II: QUAN HỆ SONG SONG
Bài 1: Hai đường thẳng song song
Bài 2: Đường thẳng và mặt phẳng song song
Bài 3: Hai mặt phẳng song song
Bài 4: Hình lăng trụ và hình hộp
Bài 5: Hình chóp cụt
Bài 6: Phép chiếu song song – Hình biểu diễn của một hình không gian
BÀI TẬP ÔN CHƯƠNG III
Chưong III: QUAN HỆ VUÔNG GÓC
Bài 1: Hai đường thẳng vuông góc
Bài 2: Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng
Bài 3: Hai mặt phẳng vuông góc
Bài 4: Khoảng cách
Bài 5: Góc
BÀI TẬP ÔN CHƯƠNG III
Chương IV: MẶT CẦU VÀ MẶT TRÒN XOAY
Bài 1: Mặt cầu
Bài 2: Vị trí tương đối của một mặt cầu với mặt phẳng và đường thẳng
Bài 3: Mặt cầu ngoại tiếp hình chóp và lăng trụ
Bài 4: Mặt tròn xoay
BÀI TẬP ÔN CHƯƠNG IV
Chương V: DIỆN TÍCH VÀ THỂ TÍCH
Bài 1: Hình đa diện và khối đa diện
Bài 2: Thể tích các khối đa diện
Bài 3: Diện tích các hình tròn xoay
Thể tích các khối tròn xoay
BÀI TẬP ÔN CHƯƠNG V

—————————–
Kho sách nói dành cho người mù

Nguồn: https://2thegioi.com

Xem thêm bài viết khác: https://2thegioi.com/meo-vat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *