Hướng dẫn mẹo nhỏ 1(Thêm nhiều ảnh vào 1 slide)Mọi thắc mắc nhỏ về aegisub và proshow của các bạn có thể liên lạc vào face của mình( nếu có thể giúp)
————————————————————————————————

Nguồn:https://2thegioi.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *