Hướng dẫn 3 kiểu chia sẻ file trên Google Drive cần phân biệtHướng dẫn chia sẻ file trên Google Drive:

Chia sẻ file trên Google Drive là khâu quan trọng nhất mà người dùng mới cần biết, chứ những phần khác thì tương đối dễ rồi. Có 3 kiểu share Google Drive mà Lucid Gen muốn hướng dẫn chi tiết cho bạn.

1. Chia sẻ file Google Drive để ai cũng xem được.
Chia sẻ file Google Drive để ai cũng xem được có nghĩa là bạn sẽ lấy một liên kết mà bất kỳ ai mở liên kết đó đều xem được file, nhưng không có quyền chỉnh sửa.

2. Chia sẻ file Google Drive cấp quyền chỉnh sửa cho ai đó.
Chia sẻ file Google Drive cấp quyền chỉnh sửa cho ai đó tức là bạn sẽ cho phép một vài người mà bạn có Gmail của họ được xem và chỉnh sửa file đó hoặc các file trong thư mục nếu bạn chia sẻ thư mục.

3. Chia sẻ file Google Drive cấp quyền chỉnh sửa cho tất cả.

#ChiaSeFile #GoogleDrive #ShareFile

Nguồn:https://2thegioi.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *