Hướng dẫn cách chơi đồng hồ odo cổHôm nay tôi viết lên một bài gọi là số phận con người ! Bạn tin hay K tin thì cuộc đời mỗi con ng đều có căn, có số, ngay cả đôi dép của bạn đi cũng còn có số. Thế nên các cụ nhà ta có câu trăm đường K tránh khỏi số, khôn ngoan Ko lại với trời, thánh nhân đãi khù khờ, nhân tính Ko bằng trời tính.. được đúc kết lại từ bao đời nay. Nhưng duy tâm lại là một nhẽ khác, K phải bạn cứ đi chùa cầu nhiều là bạn có tiền, có đức. Cuộc đời này có vay, có trả. Chẳng hạn kiếp trc bạn nợ tôi thì kiếp này bạn phải mua đồng hồ, mua âm li đèn của toanhiend. Bởi vậy hãy vô tư để mà sống, càng khó tính càng toan tính bạn càng gặp điều bất hạnh. Mua cái gì hay làm cái gì cũng đều là Ý trời đã định, khó mà tránh khỏi. K có ông thầy nào có thể biết Trc được số phận cho bạn, hãy bỏ ngay Ý nghĩ nhảm nhí và bước vào một cuộc sống hiện đại. Cái gì đến sẽ đến, có duyên ắt sẽ mua được đồ của toanhiend.
Chúc các bạn có một cuộc sống HP

Nguồn: https://2thegioi.com

Xem thêm bài viết khác: https://2thegioi.com/kinh-doanh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *