Hướng dẫn tạo hình chứa văn bản trên MS Powerpoint 2003 hoặc mới hơnVideo này hỗ trợ thao tác tạo các hình có chứa văn bản cho phần mềm trò chơi Trúc xanh. Chi tiết về trò chơi này xem tại đây:
Ngoài cách tạo hình chứa văn bản dùng PPT2003 hoặc mới hơn, có nhiều cách khác để thực hiện như dùng Photoshop, dùng Paint hoặc một số phần mềm đồ họa khác, nhưng tôi nhận thấy PPT là phần mềm phổ biến mà hầu như bạn nào cũng có trên máy và thao tác lại đơn giản nên đã chọn phần mềm này để giới thiệu với các bạn.
Lưu ý: Video này chỉ dùng cho các bạn chưa rành về Tin học văn phòng (hoặc ít ra thì chưa rành PPT), các bạn đã biết rồi thì miễn bàn nhé! ^^

Nguồn:https://2thegioi.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *