Hướng dẫn thực hiện DropCap trong MS Word 2010Chức năng Dropcap giúp người soạn thảo văn bản có thể làm nổi bật ký tự đầu tiên của dòng đầu tiên trong đoạn. TraiTaoXanh.Com hướng dẫn các bạn thực hiện DropCap trong MS Word phiên bản 2010

Nguồn:https://2thegioi.com/

  • Hay nhưng nhanh quá

    Tuấn Nguyễn March 30, 2020 1:30 pm Reply
  • sao cua mik nó bị an drop cap

    Never Die 113 March 30, 2020 1:30 pm Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *