Hướng dẫn trộn văn bản nhanh nhất Soạn thảo giấy báo điểm hàng loạtHƯỚNG DẪN TRỘN VĂN BẢN NHANH NHẤT SOẠN THẢO GIẤY BÁO ĐIỂM HỌC PHẦN HÀNG LOẠT
Gồm các bước sau:
Bước 1: Soạn thảo căn chỉnh file excel làm nguồn dữ liệu để trộn. Tạo vùng giữ liệu để liên kết tên “Danhsach”.
Bước 2: Soạn thảo căn chỉnh file “Giấy báo điểm học phần”.
Bước 3: Trộn nguồn dữ liệu từ Excel vào Giấy báo điểm học phần. Định dạng số điểm bài kiểm tra, tổng điểm số cho phù hợp dạng điểm thập phân sau dấu phẩy 1, 2 số thập phân.
Bước 4: Kiểm tra, xuất file kết quả.
Chi tiết có trong video hướng dẫn trên.
File excel làm nguồn dữ liệu để tham khảo link:
File Word giấy báo điểm học phần để tham khảo link:
Thấy hay hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh (miễn phí) nhé.
Link đăng ký kênh (miễn phí) để nhận các bài hướng dẫn mới nhất:
Theo dõi các video hướng dẫn hay trong trang chính của kênh link:
Thân mến!

Nguồn:https://2thegioi.com/

  • Hướng dẫn trộn văn bản nhanh nhất Soạn thảo giấy báo điểm hàng loạt

    Sang Nguyen Khac February 22, 2020 1:45 pm Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *