Jannie Giả Vờ Chơi May Đầm Công Chúa Và Đồ Chơi Trang ĐiểmJannie muốn đi đến bữa tiệc của các bạn công chúa và đã tự tay may đầm công chúa cho chính mình, Jannie còn tập trang điểm bằng đồ chơi trang điểm. Nhưng bạn ấy không biết sử dụng đồ trang điểm nên chú John đã giúp bạn ấy. Chú John đã may một cái đầm mới cho Jannie và mua một bộ đồ chơi trang điểm cho Jannie chơi.

Nguồn:https://2thegioi.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *