Là Một Thằng Con Trai – Jack (J97) | Audio LyricsLà Một Thằng Con Trai – Jack (J97) Lyrics: Là một thằng con trai nghèo như anh màu trắng đôi bàn tay Rượu này không say vậy uống cho vơi đầy Rồi mình kể…

Nguồn:https://2thegioi.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *