Menu chính và thanh công cụ (part 3)Mục đích của khóa học này là làm sáng tỏ các cách thức làm việc của người sử dụng với giao diện của giải pháp ứng dụng thuộc hệ thống chương trình “1C:DOANH NGHIỆP 8”.
Mọi thông tin vui lòng xin liên hệ: Công ty cổ phần Hệ thống 1-V
Website:
Facebook:

Nguồn:https://2thegioi.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *