Ngữ Văn 9 – Tập II – Bài 23Ngữ Văn 9 – Tập II
Tác giả: Nhiều tác giả
Nhà xuất bản: GIÁO DỤC – 2006
Người đọc: Thuỳ Dương
Xem toàn bộ:
Ebook.chm:
—————————-
Sơ lược sách:
Bài 18:
– Bàn về đọc sách (trích)
– Khởi nghĩa
– Phép phân tích và tổng hợp
– Luyện tập phân tích và tổng hợp
Bài 19:
– Tiếng nói văn nghệ
– Các thành phần biệt lập
– Nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống
– Cách làm bài nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống
– Chương trình địa phương (phần Tập làm văn)
Bài 20:
– Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới
– Các thành phần biệt lập (tiếp theo)
– Viết bài tập làm văn số 5 — Nghị luận xã hội
– Nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí
Bài 21:
– Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La Phông-ten (trích)
– Liên kết câu và liên kết đoạn văn
Bài 22:
– Con cò
– Liên kết câu và liên kết đoạn văn (Luyện tập)
– Trả bài tập làm văn số
– Cách làm bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí
Bài 23:
– Mùa xuân nhỏ nhỏ
– Viếng lăng Bác
– Nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích)
– Cách làm bài nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích)
– Luyện tập làm bài nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích)
– Viết bài tập làm văn số 6 — Nghị luận văn học (làm ở nhà)
Bài 24:
– Sang thu
– Nói với con
– Nghĩa tường minh và hàm ý
– Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ
– Cách làm bài nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ
Bài 25:
– Mây và sóng
– Ôn tập về thơ
– Nghĩa tường minh và hàm ý (tiếp theo)
– Trả bài tập làm văn số 6
Bài 26:
– Tổng kết phần văn bản nhật dụng
– Kiểm tra về thơ
– Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt)
– Viết bài tập làm văn số 7 — Nghị luận văn học
Bài 27:
– Bến quê (trích)
– Ôn tập phần Tiếng Việt
– Luyện nói: Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ
Bài 28:
– Những ngôi sao xa xôi (trích)
– Chương trình địa phương (phần Tập làm văn) (tiếp theo)
– Trả bài tập làm văn số 7
– Biên bản
Bài 29:
– Rô-bin-xơn ngoài đảo hoang (trích Rô-bin-xơn Cru-xô)
– Tổng kết về ngữ pháp
– Luyện tập viết văn bản
– Hợp đồng
Bài 30:
– Bố của Xi-mông (trích)
– Ôn tập về truyện
– Tổng kết về ngữ pháp (tiếp theo)
Bài 31:
– Con chó Bấc (trích Tiếng gọi nơi hoang dã)
– Kiểm tra về truyện
– Kiểm tra phần Tiếng Việt
– Luyện tập viết hợp đồng
Bài 32:
– Bắc Sơn (trích hồi bốn)
– Tổng kết phần Văn học nước ngoài
– Tổng kết phần Tập làm văn
Bài 33:
– Tôi và chúng ta (trích cảnh ba)
– Tổng kết Văn học
– Kiểm tra tổng hợp cuối năm
Bài 34:
Tổng kết Văn học (tiếp theo)
– Thư (điện) chúc mừng và thăm hỏi
—————————–
Kho sách nói dành cho người mù

Nguồn: https://2thegioi.com

Xem thêm bài viết khác: https://2thegioi.com/giai-tri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *