Nhầm con so với con sam: Cả gia đình ngộ độc | VTC



VTC | Một gia đình tại Long An suýt mất mạn khi bị ngộ độ vì ăn phải so biển, một loài rất dễ bị nhầm thành sam biển.
* Đăng ký VNOTV:
* Đăng ký VTCThethao:
*Đăng ký VTCTube:
* Facebook:

Nguồn:https://2thegioi.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *