POWERPOINT 2010 Tạo Header va Footer61. TẠO TIÊU ĐỀ ĐẦU VÀ CHÂN TRANG
NGÀY 7.4.2015

Xem Video hướng dẫn:
Download dữ liệu tại:

Trong PowerPoint, việc thiết lập Header & Footer cho Slide và trang in kiểu Handout hoặc Notes có một số điểm khác nhau. PowerPoint thiết kế sẵn các placeholder trên slide và các trang handout hoặc notes để chứa các thông tin header & footer mà người dùng sẽ nhập vào. Chúng ta có thể thực hiện một số tùy chỉnh đối với các placeholder này trong chế độ Slide Master, Handout Master và Notes Master.
Email cho Út Bỉnh: utbinhdesign@gmail.com – Diện thoại: 0909.359.937

Nguồn: https://2thegioi.com

Xem thêm bài viết khác: https://2thegioi.com/cong-nghe

 • Cảm ơn nhé

  Magic Khanh May 16, 2020 12:44 pm Reply
 • lan man quá!

  Anh Trần Tiến May 16, 2020 12:44 pm Reply
 • KO ĂN THUA

  Dinh Tai May 16, 2020 12:44 pm Reply
 • không thấy đi thẳng vào vấn đề. hướng dẫn lang man quá

  Duy Hoàng May 16, 2020 12:44 pm Reply
 • POWERPOINT 2010 Tạo Header va Footer

  Bỉnh Tăng Như May 16, 2020 12:44 pm Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *