[POWERPOINT 2018] Hướng dẫn làm ảnh lồng vào chữ căn bảnHướng dẫn thiết kế sáng tạo với Powerpoint 2018
Hướng dẫn làm hiệu ứng 3D ảnh lồng vào chữ căn bản.

* Link ảnh các tác phẩm:

* Nhạc: Something Just Like This (Mix)

A Power Point Presentation by Kelvin Dương | @Kelvinc1996

Nguồn:https://2thegioi.com/

  • sao e bôi trắng theme, rồi chọn format background màu đen thì nó không hiện lên chữ hà nội trắng giống anh vậy ta , nó có cái khung hà nội trắng thôi, còn chữ chả thấy đâu

    Anh Tuấn February 21, 2020 12:51 am Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *