Quan Âm Bán Cá 3-7 (Phim truyện Phật Giáo)Xem đầy đủ Click đây :
Quan Âm Bán Cá 3-7 (Phim truyện Phật Giáo)
– Tác giả: Phật Quang Sơn – Đài Loan
– Nhà xuất bản: Diệu Pháp Âm
– Dịch:Tử Hà
– Diễn đọc: Huy Hồ, Nguyễn Sinh, Tuấn Khôi, AnhTuấn , Hoàng Sơn, Ngọc Châu, Thùy Tiên, Thùy Anh, & Thanh Hồng

Nguồn:https://2thegioi.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *