Quân trang lính Mỹ trong Thế chiến 2 (The Big picture)Đại tá Quinn của quân lực Hoa Kỳ giới thiệu về trang thiết bị, quân trang tiêu chuẩn của lính Mỹ trong thời kì Đề nhị thế chiến, đoạn phim được trích từ chương trình T.V ” The Big Picture ” tập TV-211 phát hành năm 1951.

Nguồn:https://2thegioi.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *