Thêm ảnh -video vào iphone bằng ItoolThêm ảnh -video vào iphone bằng Itool
các bạn có thể tải app itool trong điện thoại ở đây

và phần mêm itool trên pc ở đây

Nguồn:https://2thegioi.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *