Video tập huấn chế độ kế toán theo thông tư 133/2016/TT-BTCVideo tập huấn chế độ kế toán dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa theo thông tư 133/2016/TT-BTC áp dụng từ 01/01/2017

Giảng viên: Ông Lê Thanh Duy, CPA – Cựu trưởng phòng kiểm toán – Công ty kiểm toán và tin học AISC – Top 5 công ty kiểm toán hàng đầu tại Việt Nam (Công ty trong nước). Ông Thanh Duy hiện đang đảm nhận vị trí Trưởng phòng Kiểm toán nội bộ tại một tập đoàn dược phẩm lớn tại Việt Nam.

Vui lòng liên hệ bộ phận giáo vụ: 0903.110.120 để nhận slide bài giảng và lịch khai giảng nếu bạn quan tâm đến khóa đào tạo.

Trung tâm Đào tạo Giám Đốc Tài Chính CleverCFO

Nguồn:https://2thegioi.com/

  • bài hay, nhưng có người nào bất lịch sự cứ nói chuyện hoài

    the tung March 19, 2020 8:16 pm Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *