Viên chức hết thời “biên chế suốt đời”?Quốc hội đã chính thức thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức. Điểm đáng chú ý là sẽ không còn viên chức suốt đời như lâu nay chúng ta thường áp dụng.

Nguồn:https://2thegioi.com/

  • Co đúng không

    Demo Demo March 18, 2020 2:07 am Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *