Việt Nam ghi nhận thêm 3 ca nhiễm Covid-19 đều ở Bình Thuận | VTC NowVTC Now | Việt Nam ghi nhận 3 ca dương tính mới (bệnh nhân thứ 36, 37, 38) đều ở Bình Thuận, đều là nữ và có tiếp xúc gần với bệnh nhân thứ 34.

——————————
📱 VTC Now trên iOS:
📱 VTC Now trên Android:
💻 VTC Now trên YouTube:
💻 VTC Now trên Facebook:
💻 VTC Now trên Lotus:

Nguồn:https://2thegioi.com/

  • sợ wa

    Quang Minh March 19, 2020 3:02 am Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *